اولین جزئیات از سقوط هواپیمای ترکیه ای در نزدیکی شهرکرد


صحبتهای سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور


۰ نظر