علت عدم انتقال اجساد جانباختگان هواپیمای ترکیه ای


علت عدم انتقال اجساد جانباختگان هواپیمای ترکیه از زبان خلبان بلگرد هلال احمر


۰ نظر