تخریب یک ساختمان دو طبقه اولین هدیه چهارشنبه سوری


تخریب یک ساختمان دو طبقه در خیابان مرتضوی و مصدومیت جوان ۱۹ ساله که در حال ساخت نارنجک دستی بودند.


۰ نظر