لحظه انفجار در مسیر کاروان نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین


وقوع انفجاری در مسیر کاروان خودروهای حامل رامی حمد الله نخست وزیر دولت وفاق ملی تشکیلات خودگردان فلسطین


۰ نظر