خودکشی وحشتناک جوان 19 ساله در اردبیل


جوان 19 ساله در اردبیل در میدان شریعتی اردبیل خودکشی کرد.


۰ نظر