مصاحبه با اولین مجروح نیروی انتظامی در چهارشنبه سوری


فرامرز امینی از پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان در عملیات دستگیری و تفتیش منزل توزیع کننده مواد مخدر، دچار سانحه شدید شد.


۰ نظر