سقوط محموله شمش طلا از هواپيما در روسيه


در هنگام بلند شدن پروازی در یاکوتسک روسیه، محموله شمش طلا از هواپیما به زمین سقوط نمود. میزان محموله این فلز گرانبها در این هواپیما مشخص نبود. اين اتفاق به علت جاسازی بد طلاها در هواپيما رخ داده است. 


۰ نظر