تصادف زنجیره ای تریلی با 16 دستگاه خودرو!!


این تصادف در کیلومتر ۱۳۰ محور شاهرود - سبزوار یازده مصدوم برجای گذاشت.


۰ نظر