نجات پسربچه سه ساله از شکاف ديوار در چين


عملیات نجات یک پسربچه سه ساله چینی که در شکاف دو دیوار گیر کرده بود با موفقیت به پایان رسید...


۰ نظر