نخستین فیلم از محل حادثه آتش سوزی در کوی علوی اهواز


۱۰ کشته و ۱۴ مصدوم در آتش‌سوزی یک قهوه خانه در بازار کیان اهواز


۰ نظر