اعترافات عامل آتش سوزی قهوه خانه اهواز


۱۰ کشته و ۱۴ مصدوم در آتش‌سوزی یک قهوه خانه در بازار کیان اهواز


۰ نظر