بارندگی شدید در ایلام و مشکلات ناشی از آن


بارندگی شدید در ایلام موجب قطعی آب ایلام و مشکلات دیگری شد


۰ نظر