سرقت 24 میلیون تومانی از دو عابر بانک در میرداماد!


سارقان از دو عابر بانک در میرداماد تهران که فاقد استاندارد های امنیتی لازم بودند 24 میلیون تومان پول سرقت کردند.


۰ نظر