خبرهای تکمیلی از زلزله 5/9 ریشتری در استان بوشهر


وقوع زلزله 5/9 ریشتری در شهر کاکی استان بوشهر

۰ نظر