فروریختن داربست های ساختمان در حال ساخت خیابان سعادت آباد


حادثه فرو ریختن داربست در سعادت آباد


۰ نظر