جاری شدن سیلاب پس از بارش شدید تگرگ در سنندج


امروز استانهای غربی کشور شاهد بارش تگرگ شدید بودند...


۰ نظر