گرفتار شدن خودروها در سیلاب کاشان


گرفتگی معابر بر اثر سیلاب در شهر کاشان


۰ نظر