دستگیری مهاجم مسلح با فت پا!


مشارکت تحسین برانگیز شهروند امریکایی در دستگیری یک مهاجم مسلح که قصد حمله به یک کتابخانه در ایالت اوهایو  را داشت


۰ نظر