تصادف در مسیر فرودگاه امام با حضور وزیر کار!


صبح امروز تصادفی در مسیر فرودگاه امام خمینی به تهران رخ داد که وزیر کار هم حضور داشت


۰ نظر