وقوع زلزله های پی در پی در استان کهگیلویه در 7 دقیقه!!


اولین اخبار از دو زلزله ای که به فاصله ی هفت دقیقه در استان کهکیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.


۰ نظر