سقوط مجتمع مسکونی در شهرک پردیس اهواز


امروز حدود ساعت ۱۹ مجتمع مسکونی منطقه پردیس اهواز بر اثر انفجار گاز ریزش کرد


۰ نظر