ضرب و شتم میوه‌فروش توسط ماموران شهرداری


ضرب و شتم جوان میوه‌فروش توسط ماموران شهرداری هنگام ممانعت از بردن اموالش در خراسان جنوبی


۰ نظر