اولین ویدئو از حادثه تیراندازی در میدان تلویزیون مشهد


این حادثه دو روز پیش به وقوع پیوست و در آن 2 نفر به قتل رسیدند...!


۰ نظر