آتش سوزی یک ساختمان مسکونی در خیابان کاشانی تهران


حادثه آتش سوزی در ساختمان مسکونی خیابان کاشانی ساعت 0251 بامداد امروز و مصدومیت یک آتش نشان


۰ نظر