واژگونی قطار باری به علت ریزش کوه در خوی


ریزش کوه در خوی موجب حادثه برای قطار باری شد


۰ نظر