وقوع سیل شدید در آلمان


در پی باران های شدید در ووپرتال آلمان، سیلاب شدیدی در این شهر جاری شد.


۰ نظر