توفان شدید در تهران و اتصال کابل های فشار قوی!


تصاویری از میدان المپیک تهران و باد و باران شدید در این منطقه.


۰ نظر