شناسایی پیکر خلبان و کمک خلبان پرواز تهران-یاسوج


پس از جستجوی فراوان بلاخره خلبان و کمک خلبان پرواز تهران-یاسوج پیدا شد


۰ نظر