وقوع طوفان شدید و گرد و خاک در مشهد


رسیدن موج طوفان های خراسان از بجنورد به مشهد


۰ نظر