رعد و برق و سیل ویرانگر در آلمان


رعدو برق و جاری شدن سیل در آلمان ویرانی به بار آورد


۰ نظر