لحظه دیدنی برخورد صاعقه با برج میلاد


در طوفان دیروز صاعقه ای با برج میلاد برخورد کرد که این لحظه زیبا در کلیپ به نمایش درآمده است


۰ نظر