غرق شدن بیش از ۹ مهاجر در سواحل آنتالیا


مرگ دست‌کم ۹ مهاجر در سواحل آنتالیای ترکیه


۰ نظر