لحظه فرار بالگرد امدادگران دنا از برخورد با کوه!


ویدئویی از لحظه فرود خطرناک بالگرد غزال امدادگران دنا در محل سانحه که به خیر گذشت.


۰ نظر