سقوط مرگبار جوانی در دره بند عیش کوهسار


در ساعت 21:22 شب گذشته یک مورد سقوط در دره بند عیش در کوهسار رخ داد که بر اثر آن یک نفر کشته و یک نفر به شدت زخمی شد.


۰ نظر