تصاویری از ریزش پاساژ در خیابان امیرکبیر پس از آتش سوزی دیشب


 آتش سوزی در خیابان امیرکبیر


۰ نظر