گزارش تکمیلی از آتش سوزی شب گذشته خیابان امیر کبیر


آتش سوزی در خیابان امیرکبیر تهران

۰ نظر