لحظه غرق شدن لنج باری در نزدیکی بندرلنگه


غرق شدن لنج باری (کشتی چوبی) در نزدیکی بندرلنگه ( هرمزگان)


۰ نظر