لحظه شهادت یک فلسطینی در مرز نوار غزه


در پی تظاهرات مردم غزه در مرز این منطقه و فلسین اشغالی، دست کم یک نفر شهید و چندین نفر مجروح شدند.


۰ نظر