لحظه وقوع نقص فنی در هواپیمای ماهان به مقصد استانبول


هواپیمای خطوط هوایی ماهان به مقصد استانبول به علت نقص در کمپرسور موتور خود پس از تخلیه سوخت به مقدار کافی، به سلامت به فرودگاه امام خمینی (ره) بازگشت.


۰ نظر