تصاویری از برخورد تانکر سوخت و اتوبوس مسافربری در سنندج


حادثه سوختن اتوبوس و چند خودرو سواری در برخورد با تانکر حامل قیر


۰ نظر