عزای عمومی در کردستان در پی تصادف تانکر سوخت با اتوبوس


حادثه دلخراش در کردستان


۰ نظر