جزییات آتش سوزی مسجد تاریخی ساری


آتش سوزی در مسجد تاریخی ساری موجب تخریب 100درصدی آن شد


۰ نظر