انفجار و آتش سوزی یک کارخانه شیمیایی در چین


انفجار و آتش سوزی یک کارخانه شیمیایی در چین که منجرب کشته شدن 20 نفر شد


۰ نظر