بازهم تانکر سوخت حادثه آفرید


واژگونی تانکر سوخت در جاده بندر عباس به میناب 2 کشته برجای گذاشت.


۰ نظر