آتش گرفتن تعدادی از مغازه های بازار عامری اهواز


ساعتى پيش تعدادى از مغازه هاى بازار سنتی و قدیمی عامری اهواز طعمه حریق شد


۰ نظر