بازهم خودکشی در پل چمران اصفهان


متاسفانه ساعت ۹ صبح امروز یک جوان حدود ۳۰ ساله از بالای پل چمران سقوط کرد


۰ نظر