وقوع انفجاری نزدیک به سفارت آمریکا در چین


منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی سفارتخانه آمریکا در چین خبر می دهند


۰ نظر