صبح تلخ کارگران افغانستانی:تصادف در بزرگراه شهید بابایی


به دنبال تصادف شدید صبح امروز در بزرگراه شهید بابایی، یک دستگاه خودروی پژو تعدادی از عابران پیاده را که عمدتاً از کارگران شهری بودند زیر گرفت و بر اثر این سانحه، ۶ نفر کشته و مجروح شدند


۰ نظر