لحظه هولناک فرو ریختن پارکینگ طبقاتی در آمریکا


یک پارکینگ طبقاتی در دالاس آمریکا به شکل عجیبی ریزش کرد.


۰ نظر