جزئیات آتش سوزی صبح امروز در خیابان آفریقا


صبح امروز آتش سوزی گسترده ای در ساختمان صبا صورت گرفت.


۰ نظر